Busstreiken er over

STREIKEN: Klokka 07.00 torsdag morgen kom partene fram til et anbefalt forslag, som et flertall av forhandlingsdelegasjonen stiller seg bak.