Disse matvarene inneholder D-vitamin A

CORONA: Flere funn skal peke på en sammenheng mellom vitamin-D-nivå og hvor mottakelig vi er for å bli smittet av Covid-19. Video: Berit B. Njarga.