Fjernstyrt rekkverk - Granfosstunnelen

Her tester Statens vegvesen Norges første fjernstyrte rekkverk. Granfosstunnelen er to tunneler på Ring 3 i Oslo og Bærum. Hver av de to tunnelene har to kjørefelt - den østre og vestre tunnelen er henholdsvis 1179 og 1019 meter lange.