Funksjonen du bør aktivere! A

PASSORD: iPhone med iOS 14 har en ny funksjon som kan varsle deg når et av passordene dine er blitt lekket. Slik aktiverer du funksjonen.