Genialt om du trenger orden! A

SYSTEM: Papirklemmer kan man bruke til mye, blant annet kan man få system i ledningskaoset. Foto: Ole Petter Baugerød Stokke.