Husstøv kan skjule farlige stoffer A

STØV OG HYBELKANINER: Husstøv og hybelkaniner kan skjule farlige stoffer. Og pass spesielt på støv rundt elektronikk - hvor det også anbefales å unngå direkte hudkontakt. Video: Kristin Sørdal. Klipp: Tobias Fjeldvang