Hva er nettnøytralitet? (CNN)

Hør CNN sin forklaring på hva nettnøytralitet (net neutrality) er.