Hvor ofte vasker du her? A

BAKTERIER I KJØLESKAP: Vasker du for sjelden, kan det gi god grobunn for bakterier i kjøleskapet ditt. Video: Embla Hjort-Larsen.