Røykvarsleren kan ta fyr A

RØYKVARSLERE: 650 000 røykvarslere i norske hjem og hytter bør byttes, har du sjekket dine røykvarslere? Video: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap / Direktoratet for byggkvalitet.