The Truck Driver's Mother

Informasjonsfilmen som skal informere og lære østeuropeiske yrkessjåfører om særnorske forhold - som vinterhjul, kjetting, kabotasje og lønn.