Utfordrende sykkelfelt i Sannergata

Nytt lyskryss i Oslo en potensiell skademaskin?