Verdien på denne bilen har økt med over 2 millioner kroner!

Verdien på en Aston Martin DB4 har økt med ca. 285 000,- per år de siste årene. 60-talls Aston Martin er en garantert gullinvestering!